Váš Domov Snov webstránka

Webstránky

Váš Domov Snov webstránka

Rok realizácie: 2021

Pripravili sme stránku pre firmu Váš Domov Snov. Firma ponúka služby v oblasti bývania. Stavajú kvalitné murované a montované domy z certifikovaných materiálov. Obsah a štuktúra stránky je pripravená tak aby si mohol čo najrýchlejšie získať najdoležijetjšie informácie. Preto sme aplikovali aj jednoduché filtrovanie, kde viete zadať cenu a velkosť domov.