Skip links

Interreg

Hlavným cieľom akčného plánu je znížiť mieru nezamestnanosti, nájsť riešenia na najzávažnejšie problémy v regióne a prostredníctvom využitia jeho endogénneho potenciálu obnoviť potenciál mikroregiónu “Krásny Cserehát”.

Rok realizácie:

2020

Preskúmať
Ťahať